+420 545 171 717|unistav@unistav.cz
Služby 2018-01-04T18:31:27+00:00

Technická správa nemovitostí

 • pravidelné kontroly stavu nemovitostí

 • běžná údržba nemovitostí

 • zajištění povinných revizí

 • zajištění non-stop havarijních služeb

 • provoz opravy a údržba elektrických zařízení – elektrorozvodny, rozvaděče, osvětlení, technologie, NO

 • zajištění provozu, oprav a údržby výtahů a jejich dozor

Ekonomická a administrativní správa

 • vedení účetnictví SVJ

 • provádění rozúčtování a vyúčtování nákladů, předpisy a evidenci plateb

 • zajišťování a účast na shromážděních SVJ

 • právní servis SVJ, stanov, smluv s dodavateli

 • vymáhání pohledávek

 • vedení evidence vlastníků a jejich průběžná aktualizace